סגור

קריוקי סירה טרופה - אביבה אבידן

  • סירה טרופה

סירה טרופה אביבה אבידן מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

סירה טרופה