סגור

קריוקי מאז שאנחנו יחד - אבי דן וזהבה בן

  • מאז שאנחנו יחד

מאז שאנחנו יחד אבי דן וזהבה בן מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

מאז שאנחנו יחד