סגור

קריוקי תניא - אברהם פריד

  • קריוקי | תניא - אברהם פריד
    מאת yuval1987
    לחץ כאן להצביע
    10/10 מ- 3 דירוגים

תניא אברהם פריד מילים

הדפס
תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע
הומיגלדן הוט גזוב דליי גרה רבי ישמעאל בן אלישע
היי פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים
וראיתי אכתריאל יה השם צבאות
שהוא יושב על כסא רם ונשא
ואמר לי ישמעאל בני ישמעאל בני בני בני בני בני ברכני
ואמר לי ישמעאל בני ישמעאל בני בני בני בני ברכני
אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מדותיך רחמיך על מדותיך
יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מדותיך רחמיך על מדותיך
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותיכנס להם ליפנים משורת הדין
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותיכנס להם להם ליפנים משורת הדין
יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מדותיך רחמיך על מדותיך
יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מדותיך רחמיך על מדותיך
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותיכנס להם ליפנים משורת הדין
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותיכנס להם להם ליפנים משורת הדין
ונענע לי בראשו
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותיכנס להם ליפנים משורת הדין

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

תניא