סגור

קריוקי תפילה אשא - אברהם פריד

  • תפילה אשא

תפילה אשא אברהם פריד מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

תפילה אשא