טעויות כתיב ונרדפות

אי זי ez thzh trz arui קרקז דישרםמ