סגור

קריוקי בוקי דללה - איציק קלה

  • קריוקי | בוקי דללה - איציק קלה
    מאת barsoli
  • בוקי דללה

בוקי דללה איציק קלה מילים

הדפס
בוקי דללה אופתר כורדיה שמה מוקה נבה ווארזאיה תו שרינה דלזבאיה תו אזיזלה דלזבאיה
בוקי דללה חואנא גרינה אמחמישראלה משר ארינה זאבקי בווקאלם חון שרינה בוקי דללה
מאבח וואבארקה שישה מסקווה סארחה דאקה
בוקי דללה אופתר כורדיה שמה מוקה נבה ווארזאיה תו שרינה דלזבאיה תו אזיזלה דלזבאיה
לדינה לדינה לאלל לדינה לדינה לדינה חתון לאלל לדינה לדינה לדינה דללה חון שרינה
לדינה לדינה דללה חון שרינה לדינה לדינה לאלל לדינה לדינה לדינה חתון לאלל לדינה
לדינה לדינה לאלל לדינה לדינה לדינה חתון לאל לדינה לדינה לדינה דללה חון שרינה
לדינה לדינה דללה חון שרינה לדינה לדינה לאלל לדינה לדינה לדינה חתון לאלל לדינה
הגבלר תו בלאר סא בלאר ללאווה דה סארי בווקום וואר אמר למה הגבלר תו בלאר סא
בלאר ללאווה דה סארי בווקום וואר אמר למה הגבלר תו בלאר סא בלאר ללאווה דה סארי
בווקום וואר אמר למה
אנאנך קומה רבחי לילך קולג'ווא אמחנה רבחי לילך אנאנך קומה רבחי לילך קולג'ווא אמחנה רבחי
לילך הגבלר תו בלאר סא בלאר ללאווה דה סארי בווקום וואר אמר למה
אמאן אממ
אמן אמן אמן אמן אמן אממ
אממ
אמן אמן אמן אמן אמן אמן אמן אמן
אמאייייי הוהו אמאיי הוהו הוהו הוהו
אמן אמן אמן אמן אמנאמא אמרייי מנווואי
אמן אמן אמן אמן אמן אמן אמן אמן

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

בוקי דללה