סגור

קריוקי תודה לך אבי - איציק שמלי

  • תודה לך אבי

תודה לך אבי איציק שמלי מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

תודה לך אבי