עמוד זמר:

איש חסיד היה

טעויות כתיב ונרדפות

איש חסיד היה