סגור

קריוקי אברמל׳ה מלמד - איש חסיד היה

  • קריוקי | אברמל׳ה מלמד - איש חסיד היה
    מאת yuval1987

אברמל׳ה מלמד איש חסיד היה מילים

הדפס
אצל מי
נופלת הפרוסה כשהחמאה למטה
אצל אברמ'לה מלמד
ומי
מנסה להרביץ תורה לתלמידיו
והם מרביצים לו בחזרה
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
ומי
ידע בעל פה את כל "שירת הים"
אבל כמעט טבע במקווה
אברמ'לה מלמד
ומי
פתח את הדלת לאליהו הנביא ב"שפוך חמתך"
ונכנסה חמותו ובאמת שפכה עליו
אברמ'לה מלמד
אברמ'להמל׳ה אברמל׳ה אברמל׳ה מלמד
אברמ'להמל׳ה מלמד
אברמ'להמל׳ה אברמל׳ה אברמל׳ה מלמד
אברמ'להמל׳ה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
מי
נפל מראש אילן גבוה
דוקא בראש השנה לאילנות
אברמ'לה מלמד
ומי
שרף את ביתו בל"ג בעומר
וגילה רק אז
שהביטוח נגמר בפורים
אברמ'לה מלמד
אברמלה אברמלה אברמלה אברמלה מלמד
אברמלה אברמלה אברמלה אברמלה מלמד
אברמלה אברמלה אברמלה אברמלה מלמד
אברמלה אברמלה אברמלה אברמלה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
מי
ברך שבעה ימים על האתרוג
וגילה לבסוף שזה היה סתם לימון
אצל מי
התפגר התרנגול הלבן בערב יום הכיפורים
ונשארה לו רק אישתו לכפרות
אברמ'לה מלמד
אברמ'להמל׳ה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד מלמד מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
מי
התחתן עם בתו המכוערת של הגביר
יום לפני שאביה פשט את הרגל
אברמ'לה מלמד
ומי
גילה רק באמצע ברית המילה של בנו בכורו
שהנימול הוא בעצם ילדה
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'להמל׳ה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'להמל׳ה מלמד
אברמ'לה מלמדמלמד מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד
אברמ'לה מלמד

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

אברמל׳ה מלמד