סגור

קריוקי בן אדם - אמיר אליהו

  • קריוקי | בן אדם - אמיר אליהו
    מאת thephaze

בן אדם אמיר אליהו מילים

הדפס
בן אדם מה לך נרדם
קום קרא בתחנונים
שפוך שיחה דרוש סליחה
מאדון האדונים
רחץ וטהר ואל תאחר
בטרם ימים פונים
ומהרה רוץ לעזרה
לפני שוכן מעונים
ומפשע וגם רשע
ברח ופחד מאסונים
אנא שעה
שמך יודעי
ישראל הנאמנים לך ה' הצדקה
ולנו בושת הפנים
עמוד כגבר והתגבר
להתוודות על חטאים
יה אל דרוש בכובד ראש
לכפר על פשעים
כי לעולם לא נעלם
ממנו נפלאים
וכל מאמר
אשר אמר
לפניו הם נקראים
המרחם הוא ירחם
עלינו כרחם אב על בנים
לך ה' הצדקה
ולנו בושת הפנים
מה נתאונן ומה נאמר
מה נדבר ומה נצטדק
רק פסע דרכינו ונחקורה
ונשובה אליך
בן אדם מה לך נרדם
קום קרא בתחנונים
שפוך שיחה דרוש סליחה
מאדון האדונים
לך ה' הצדקה
ולנו בושת הפנים

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

בן אדם