סגור

קריוקי שמע ישראל - ארז יחיאל

  • קריוקי | שמע ישראל - ארז יחיאל
    מאת liran411
    לחץ כאן להצביע
    10/10 מ- 18 דירוגים

שמע ישראל ארז יחיאל מילים

הדפס
אבי שבמרומים
אתה יוצר כל ברואים
בורא אתה כל עולמות
עושה ניסים וניפלאות
וליום שבקדושים ברך בנייך הזכים
וקרב אל לבבך המייחלים לתורתך
שמע ישראל השם
אלוקיינו אל אחד
צדיק השם בכל דרכיו
וחסיד במעשיו
שמע ישראל השם
אלוקינו אל אחד
אבינו אל המיוחד
יהא שמיה רבא
מברך לעלמיא
וישתבח ויתהדר ויתנשא ויתהדר
יהא שמיה רבא
מברך לעלמיא
אין לנו מלך אלא אתה
אבינו אל שבמרומים
ראשון כל ראשונים
אבא רחמים אתה אדון כל האדונים
תורת אמת נתת לכל בנייך ישראל
קרב את עבדייך לעשות רצונך
שמע ישראל השם
אלוקיינו אל אחד
צדיק השם בכל דרכיו
וחסיד במעשיו
שמע ישראל השם
אלוקינו אל אחד
אבינו אל המיוחד
יהא שמיה רבא
מברך לעלמיא
וישתבח ויתהדר ויתנשא ויתהדר
יהא שמיה רבא
מברך לעלמיא
אין לנו מלך אלא אתה

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

ang hartk שמע ישראל