סגור

קריוקי הוא לא ידע את שמה - אריק איינשטיין

  • הוא לא ידע את שמה

הוא לא ידע את שמה אריק איינשטיין מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

הוא לא ידע את שמה