עמוד זמר:

בריו ומאירוביץ חשקור

טעויות כתיב ונרדפות

בריו ומאירוביץ חשקור