סגור

קריוקי קום רבי שמעון - בריו ומאירוביץ חשקור

  • קריוקי | קום רבי שמעון - בריו ומאירוביץ חשקור
    מאת phaze444

קום רבי שמעון בריו ומאירוביץ חשקור מילים

הדפס
'במרוקו הוא נולד עדין שקט ומיוחד אך הוא שאף ליבו געש
הם התיישבו בבית שאן אך זה שמעון זה הקטן ביקש לשכון בבית מדרש
תמיד דבק ברבותיו עמל רבות על מידותיו ואת הכעס הוא ביער
כל תלמידיו היו בניו לכל אחד הרגיש חשב אותי הרב אוהב הרבה יותר
קום רבי שמעון ותתעלה ותתמלא כך בקש ליבו של הילד העולה
קום רבי שמעון מסור חייך על התורה תן ידך לבנות מוסדות לתפארה
קום רבי שמעון להאהיב וללמד את תורת ה' לעולם ועד
הכל זכו במאור פניו ריחם ליטף בשתי עיניו מסר לכלל את נשמתו
ידע נגלה שלט בסוד הנהגותיו מופת והוד באהבת אמת הנהיג את עדתו
תמיד סבלן לכל פונה מול הרוחות רך כקנה את היכלות ה' הכיר
מפיץ חינו לעלמיא כולו סייעתה דשמייא איננו עוד כי לקחו האלוקים''
קום רבי שמעון ותתעלה ותתמלא קום רבי שמעון ותתעלה ותתמלא כך בקש ליבו של הילד העולה
קום רבי שמעון מסור חייך על התורה תן ידך לבנות מוסדות לתפארה
קום רבי שמעון להאהיב וללמד את תורת ה' לעולם ועד
את תורת ה' קום רבי שמעון

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

קום רבי שמעון