עמוד זמר:

גברי ובועז בנאי אריאל פוליאקוב

טעויות כתיב ונרדפות

גברי ובועז בנאי אריאל פוליאקוב