עמוד זמר:

גידי גוב ורמי קלינשטיין - מתוך "לילה גוב"

טעויות כתיב ונרדפות

גידי גוב ורמי קלינשטיין - מתוך "לילה גוב"