סגור

קריוקי אני חוזר הבייתה - דורון מזר

  • אני חוזר הבייתה

אני חוזר הבייתה דורון מזר מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

אני חוזר הבייתה