סגור

קריוקי נשבע לך לא בוגד - דורון מירן

  • נשבע לך לא בוגד

נשבע לך לא בוגד דורון מירן מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

נשבע לך לא בוגד