טעויות כתיב ונרדפות

sbv thbyrbahubk dana internsional internionl אינתרנשיונל