סגור

קריוקי ניצחת איתי הכל - דקלה חכמון

  • ניצחת איתי הכל

ניצחת איתי הכל דקלה חכמון מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

ניצחת איתי הכל