עמוד זמר:

הגמלים

הגמלים
שירים

טעויות כתיב ונרדפות

הגמלים