עמוד זמר:

הטוב הרע והנערה

טעויות כתיב ונרדפות

הטוב הרע והנערה