סגור

קריוקי Somebody Else - היהודים

  • קריוקי | Somebody Else - היהודים
    מאת
    לחץ כאן להצביע
    10/10 מ- 18 דירוגים

Somebody Else היהודים מילים

הדפס
If you fall I will catch you I promise I will I will love you forever Help you cross all the rivers And the deserts I swear The this bond I won't sever And I feel like somebody else I feel like no one Feel like somebody else Feel like no one I'm no one I'm no one I'm no one I'm no one If you can't walk the road I will carry you through I will hold you wherever If you're scared in your bed I will comfort you too Sing you songs 'till whenever And I feel like somebody else I feel like no one Feel like somebody else Feel like no one I'm no one I'm no one I'm no one I'm no one Feel like somebody else Feel like no one Feel like somebody else Feel like no one I'm no one I'm no one I'm no one I'm no one This way i promise you we'll always be together This way i promise you we'll always be together This way i promise you we'll always be together This way i promise you we'll always be together Together together And I feel like somebody else And I feel like somebody else And I feel like somebody else And I feel like somebody else Somebody else somebody else Somebody else somebody else Somebody else somebody else Somebody else somebody else Somebody else somebody else

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

Somebody Else