עמוד זמר:

הקינדרלעך

טעויות כתיב ונרדפות

הקינדרלעך