סגור

קריוקי מחרוזת לא גבה ליבי - ראו בנים - זמרים שונים

  • קריוקי | מחרוזת לא גבה ליבי - ראו בנים - זמרים שונים
    מאת thephaze

מחרוזת לא גבה ליבי - ראו בנים זמרים שונים מילים

הדפס
שמע ישראל ה׳
אלוהינו ה׳ אחד
לא גבה לבי ולא רמו עיני
ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני
לא גבה לבי ולא רמו עיני
ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני
אם לא שויתי ודוממתי נפשי
כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי
יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם
מעתה ועד עולם
לא גבה לבי ולא רמו עיני
ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני
לא גבה לבי ולא רמו עיני
ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני
אם לא שויתי ודוממתי נפשי
כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי
יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם
מעתה ועד עולם
לא גבה לבי ולא רמו עיני
ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני
ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם
ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם
ראו בנים את גבורתו שבחו והודו לשמו
ומלכותו ברצון קיבלו עליהם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
מי כמכה באלים ה' מי כמכה נאדר בקודש
מי כמכה באלים ה' מי כמכה נאדר בקודש
נורא תהילות עושה פלא
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

מחרוזת לא גבה ליבי - ראו בנים