סגור

קריוקי לו הייתי רוטשילד - חיים טופול

  • לו הייתי רוטשילד

לו הייתי רוטשילד חיים טופול מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

לו הייתי רוטשילד