סגור

קריוקי היא לקחה אותי - חיים משה

  • היא לקחה אותי

היא לקחה אותי חיים משה מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

היא לקחה אותי