סגור

קריוקי שקר החן - חיים צינוביץ'

  • שקר החן

שקר החן חיים צינוביץ' מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

שקר החן