עמוד זמר:

טיף וטף

טיף וטף
ביוגרפיה
קלטת ילדים
שירים

טעויות כתיב ונרדפות

טיף וטף תיף ותף tif vetaf yh; u,;