טעויות כתיב ונרדפות

igaal bashan yigal bashan hdtk cai