עמוד זמר:

יהודה סעדו מיכאל קירקילן ושיר ביטון

טעויות כתיב ונרדפות

יהודה סעדו מיכאל קירקילן ושיר ביטון