עמוד זמר:

יואב יצחק וחים ישראל

טעויות כתיב ונרדפות

יואב יצחק וחים ישראל