סגור

קריוקי לך אלי תשוקתי - יואב יצחק וחים ישראל

  • לך אלי תשוקתי

לך אלי תשוקתי יואב יצחק וחים ישראל מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

לך אלי תשוקתי