סגור

קריוקי מחרוזת חפלה - יובל טייב

מחרוזת חפלה יובל טייב מילים

הדפס
ירייב לי מדי סלם בבק אליחבונק וליענויק אנא מפקרביק במרום יענתי ונסאלים אחתזיק ושלים תרעני שיז רוחי ווחזני אנא מושתק לעניי יחביבי אל תרוחי באי אינתנסיבי
אובליוומנחים אינתני אלבי אלבה אתה תקום יקיל לה לה לה לה
לעלא וואסה שוף שימפס לעלא וואסה שוף שימפס ימרחבאייא יסידי ניסף אומילפדם ויענו עלל אומילפדם ויענו עלל אומילאלחדרי ותמו בא אסף
אוקרוחבילוואה מענדו חזל איחרפזו איתחבלולו משרן אשן אוקרוחבילוואה מענדו חזל איחרפזו איתחבלולו משרן אשן לולו ממביחארפה ווליחדי חרפה לולו ממביחארפה ווליחדי חרפה
אודתלבי בו עתם אוחדושלים שלם אומילפדם ויענו עלל אומילפדם ויענו עלל אומילאלחדרי ותמו בא אסף
עלא אילעמדיא אל אורבי שו שביט ביה חאלי וולממרם דיאלבי אוסרתמימגם אלסרתים אסתיים אומרזעתייה תעמלבורחניתיין מחרבא סלביא עלייא אלי ענדו אלי האשה שמעה בבו אלחמם בקיילי
לילייל לילייל וויעתיד עד ליל אושייר בי יאנס אלחמם בקיילי עלא אילעמדיא אל אורבי שו שביט ביה חאלי וולממרם דיאלבי אוסרתמימגם אלסרתים אסתיים אומרזעתייה תעמלבורחניתיין מחרבא סלביא עלייא אלי ענדו אלי האשה שמעה בבו אלחמם בקיילי
לילייל לילייל וויעתיד עד ליל אושייר בי יאנס אלחמם בקיילי
הלילה זה קורה לי כל האבה שיש ליאני בא לתת מהנשמה הלילה זה קורה לי כל האהבה שיש לי אני בא לתת במתנה
בואו ונשמח ביחד זוהי דרך מנצחת דרך שכולה רק אמונה נרקוד עד אור הבוקר הלב מלא באושר אווירה שמחה ברחבה
הלב מתגעגע אני היטב יודע מוסיקה נותנת לי חיים מצווה גדולה לשמוח לשיר בכל הכח לומרר תודה לאלוקים
הלילה זה קורה לי כל האבה שיש ליאני בא לתת מהנשמה הלילה זה קורה לי כל האהבה שיש לי אני בא לתת במתנה
ישמח חתני בקהל אמוני
ישא ברכה מאת ה' ישמח חתני בקהל אמוני
ישא ברכה מאת ה'
שדי ימלא תאוות ליבו
מגן וצינה יהיה סביבו
ויאר אותו ויישר נתיבו
לגמור ולשמור דרכי ה'
ישמח חתני בקהל אמוני
ישא ברכה מאת ה'
ישמח חתני בקהל אמוני
ישא ברכה מאת ה'
אש באדמה חם לי בנשמה כשאני רואה אותכם כבר אין לי נשימה הנה אני עף קצב מטורף כל הרחבה בוערת ואני נשרף
איזו מסיבה כמה אהבה וכולם עפים וכולם שרים אין אחד שלא רוקד כאן ממטולה עד אילת
איזו מסיבה כמה אהבה וכולם עפים וכולם שרים אין אחד שלא רוקד כאן ממטולה עד אילת
חושגווינייה זולאימא אושבר בה אונהדסהדסי איה איה איה
אידלילילילייה אידלילילילייה אההה אידלילילילייה אידלילילילייה סין דסיין דרשיר אוזלא דגרדום חברה יזלה שוסר סר בלינגום
אם קצת בא לנו לשמוח למה לא למה לא אם קצת בא לנו לברוחלמה לא למה לא אם כל הצרות לשכוח למה לא למה לא למה לא למה לא למה לא
יולדרבי רוסלמדי יולדורדור בארומדה יולדרבי רוסלמדי יולדורדור בארומדה ינומדי גסמשכן יולדורדור גשגונמה
מאוי מאוי מסמאוי גוזלרי בונוק מאוי ביר גורדום אשיק אולדום סו גלן קימין יארי
מאוי מאוי מסמאוי גוזלרי בונוק מאוי ביר גורדום אשיק אולדום סו גלן קימין יארי
וואלה אה קום חביבי שא לימול לי עלם וואלה אה קום חביבי שא לימול לי עלם
דמנוני אסמרדי עם לאל אורבפר דמנוני אסמרדי עם לאל אורבפר דמנוני אסמרדי עם לאל אורבפר
סוואח וואנא משי על אלי סוואח וולאדרי מחל לי סוואח ביפור יאלי סוואח יאלי דראלי סוואח
סוואח וואנא משי על אלי סוואח וולאדרי מחל לי סוואח ביפור יאלי סוואח יאלי דראלי חוס לי
חוס לי עם דלים שו רחמים אייזר אנפרברשה תראם גואל חוס לי עם דלים שו רחמים אייזר אנפרברשה תראם גואל
וואלה אה קום חביבי שא לימול לי עלם וואלה אה קום חביבי שא לימול לי עלם דמנוני אסמרדי עם לאל אורבפר

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

מחרוזת חפלה