סגור

קריוקי מפי אל - יוסי ברדה

  • קריוקי | מפי אל - יוסי ברדה
    מאת thephaze

מפי אל יוסי ברדה מילים

הדפס
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
אין אדיר כאדוני
אין ברוך כבן עמרם
אין גדולה כתורה
ואין קדושה כישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
אין הדור כאדוני
אין ותיק כבן עמרם
אין זכה כתורה
ואין חומדה כישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
אין טהור כאדוני
אין יחיד כבן עמרם
אין כבודה כתורה
ואין לומדה כישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
אין מלך כאדוני
אין נביא כבן עמרם
אין סומכה כתורה
ואין עוזרה כישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
אין פודה כאדוני
אין צדיק כבן עמרם
אין קדושה כתורה
ואין רוחשה כישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
אין שומר כאדוני
אין תמים כבן עמרם
אין תמימה כתורה
ואין תומכה כישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
מפי אל מפי אל
יבורך כל ישראל
 

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

מפי אל