עמוד זמר:

יוסף זרח ורובי לוי

טעויות כתיב ונרדפות

יוסף זרח ורובי לוי