סגור

קריוקי נשתה לחיים - כנר על הגג

  • נשתה לחיים

נשתה לחיים כנר על הגג מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

נשתה לחיים