סגור

קריוקי מי שחלם - להקות צבאיות

  • קריוקי | מי שחלם - להקות צבאיות
    מאת phaze444

מי שחלם להקות צבאיות מילים

הדפס
מי שחלם לו ונשאר לו החלום
מי שלחם לא לא ישכח על מה לחם
מי שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום
מי שהלך הוא לא ישוב עוד לעולם
מי שהבטיח לא הניח את חרבו
מי שקראו לו הוא צעד בראש כולם
מי שאהב לו עוד צפויות לו אהבות רבות
מי שהלך הוא לא יאהב עוד לעולם
וההרים עוד בוערים באש זריחות
ובין ערביים עוד נושבת רוח ים
אלף פרחים עוד משמחים כל לב בשלל פריחות
מי שהלך שוב לא יראה זאת לעולם
מי שחלם והתגשם לו החלום
מי שלחם עד ששמע קול מנצחים
מי שעבר את כל הלילה וראה אור יום
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים
מי שהבטיח וזכה גם לקיים
מי שהצליח לחזור מן הדרכים
מי שכאב אבל הבין שהכאב אילם
הוא לא יניח שנשכח את ההולכים
וההרים עוד יבערו באש זריחות
ובין ערביים תנשב עוד רוח ים
אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שוחות
הם שיעידו כי זכרנו את כולם
וההרים עוד יבערו באש זריחות
ובין ערביים תנשב עוד רוח ים
אלף פרחים עוד יפרחו בין ובתוך שוחות
הם שיעידו כי זכרנו את כולם

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

מי שחלם