סגור

קריוקי השבעתי אתכן בנות ירושלים - לחיים טיש

  • קריוקי | השבעתי אתכן בנות ירושלים - לחיים טיש
    מאת yuval1987

השבעתי אתכן בנות ירושלים לחיים טיש מילים

הדפס
השבעתי השבעתי אתכן
השבעתי אתכן בנות ירושלים
אם תמצאו את דודי מה תגידו מה תגידו לו
השבעתי השבעתי אתכן
השבעתי אתכן בנות ירושלים
אם תמצאו את דודי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אניאוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
השבעתי השבעתי אתכן
השבעתי אתכן בנות ירושלים
אם תמצאו את דודי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
אוי מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני
מה תגידו מה תגידו לו
שחולת אהבה אני

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

השבעתי אתכן בנות ירושלים