סגור

קריוקי בואי כלה - שיר שבת - מוטי פליישר

  • קריוקי | בואי כלה - שיר שבת - מוטי פליישר
    מאת thephaze

בואי כלה - שיר שבת מוטי פליישר מילים

הדפס
עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית
וזמר בקול בואי כלה
הו אשתי היפה הדליקי הנרות
ולקידוש הכיני החלה
הלילה כבר ברך על נרות שבתו
ולבנה לקידוש מוטלת
היום אני רוצה בשובי הביתה
לנשק המזוזה בדלת
עטוף נא ריבוני גופנו בטלית
נזמר נא בקול: בואי כלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה
עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית
וזמר בקול בואי כלה
הו אשתי היפה הדליקי הנרות
ולקידוש הכיני החלה
כי שבעה הם ימים ימות השבוע
ושבעה יש קנים למנורה
ומי אשר הדליק המנורה בנפש
הוא ייצק השמן לאורה
עטוף נא ריבוני גופנו בטלית
נזמר נא בקול: בואי כלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה
התזכור איך שבנו בספינות לועזים
אנחנו העולים בשמך
עת יהודים יבואו לארץ ישראל
מה תרב במעונם השמחה
האתה שכחת וידך הן פרשה
מפרשים לספינה העולה
אנחנו ראויים לשבת ראשונה
במשתה שבתך הגדולה
עטוף נא ריבוני גופנו בטלית
נזמר נא בקול: בואי כלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה
נשינו היפות תדלקנה הנרות
ואנו נקדש על החלה

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

בואי כלה - שיר שבת