סגור

קריוקי סוכת שלום - מיכה להמן וזמרי אפרת

  • קריוקי | סוכת שלום - מיכה להמן וזמרי אפרת
    מאת thephaze

סוכת שלום מיכה להמן וזמרי אפרת מילים

הדפס
עמוק עמוק אני עוד מבקש לי
סוכת שלום וצל התאנה
אבל כעת אינני מתעקש עוד
אם לא עכשיו אולי בעוד שנה
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
בין הזמנים המשנים פניהם
שרק אדע לחוש עוד את האושר
בדברים המובנים מאליהם
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל
רק שאוכל עוד להתגעגע
אל המחר ולא אל האתמול
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל
רק שאוכל עוד להתגעגע
אל המחר ולא אל האתמול
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
שיישאר לי פתח לחלום
כשהאהבה חמה עודנה
כילד קט שבעיניו התום
עמוק עמוק אני עוד מבקש לי
סוכת שלום לנוח בצילה
אך מאמין שהמעט שיש לי
גם הוא הרבה יותר מכל תפילה
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל
רק שאוכל עוד להתגעגע
אל המחר ולא אל האתמול
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל
רק שאוכל עוד להתגעגע
אל המחר ולא אל האתמול
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
זה לא הרבה אך זה כמעט הכל
רק שאוכל עוד להתגעגע
אל המחר ולא אל האתמול
שרק יהיה מה שהיה עד הנה

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

סוכת שלום