סגור

קריוקי הבן יקיר לי אפרים - מירי אלוני

  • הבן יקיר לי אפרים

הבן יקיר לי אפרים מירי אלוני מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

הבן יקיר לי אפרים