עמוד זמר:

מקהלת שירה ושלום למר

טעויות כתיב ונרדפות

מקהלת שירה ושלום למר