סגור

קריוקי אבינו מלכנו - מקהלת שירה ושלום למר

  • קריוקי | אבינו מלכנו - מקהלת שירה ושלום למר
    מאת phaze444

אבינו מלכנו מקהלת שירה ושלום למר מילים

הדפס
אבינו מלכנו שמע קולנו
אבינו מלכנו חטאנו לפניך
אבינו מלכנו חמול עלינו
ועל עוללינו וטפינו
אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ורעב מעלינו
אבינו מלכנו כלה כל צער ומשטין מעלינו
אבינו מלכנו אבינו מלכנו כתבינו בספר חיים טובים
אבינו מלכנו חדש עלינו חדש עלינו שנה טובה
שמע קולנו שמע קולנו שמע קולנו
אבינו מלכנו אבינו מלכנו
חדש עלינו שנה טובה
אבינו מלכנו
שמע קולנו שמע קולנו שמע קולנו שמע קולנו

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

אבינו מלכנו