סגור

קריוקי היא התווכחה איתו שעות - משינה

  • היא התווכחה איתו שעות

היא התווכחה איתו שעות משינה מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

היא התווכחה איתו שעות