סגור

קריוקי נשבענו ביחד - ניבין ותמיר גל

  • נשבענו ביחד

נשבענו ביחד ניבין ותמיר גל מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

נשבענו ביחד