טעויות כתיב ונרדפות

סאבלימינל והצל הצל סבלימינל סאבלימינאל xckhnhbk uvmk