סגור

קריוקי תפילה לדרך - עובדיה חממה

  • קריוקי | תפילה לדרך - עובדיה חממה
    מאת phaze444

תפילה לדרך עובדיה חממה מילים

הדפס
יהי רצון מלפנייך ממרום שלח ידך להאיר את עינינו
שתוליכנו לשלום ותצילנו
מכל מבקשי רעתנו

אההה

יהי רצון מלפניך ממרום שלח ידך ותפתח את ליבנו
ותשלח ברכה במעשה ידנו
ותגיענו למחוז חפצינו
לשלום

לחיים לשמחה לשלום ולברכה

לחיים לשמחה ולברכה
לחיים לשמחה לשלום ולברכה
לחיים לשמחה ולברכה


יהי רצון מלפנייך אל תסתיר את פנייך ובמלוא הדרך
חסדים טובים תגמלנו
ותשמע את קול תפילותנו
לשלום
לחיים לשמחה לשלום ולברכה

לחיים לשמחה ולברכה
לחיים לשמחה לשלום ולברכה
לחיים לשמחה לשלום ולברכה
לחיים לשמחה ולברכה

לחיים לשמחה לשלום ולברכה
ברוך שומע תפילה
ברוך שומע תפילה


הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

תפילה לדרך