סגור

קריוקי בניתי עלייך - עומר אדם

  • בניתי עלייך
  • בניתי עלייך

בניתי עלייך עומר אדם מילים

הדפס
נא לחפש ולהכניס את המילים לשיר הזה פה, תוצג לכם הודעה לערוך את המילים, נר לאשר Please search and put the Lyrics here. you will be represented with a message to edit the lyrics, please approve and continue.

הצג הכל

טעויות כתיב ונרדפות

בניתי עלייך