טעויות כתיב ונרדפות

kobi pertz cobi perez euch pr. כובי פרץ